måndag 23 maj 2016

Att placera orgoniter vid telemaster

I dessa dagar var naturligtvis en misstänkt bomb vid en telemast en stor nyhet. När föremålet visade sig vara en orgonit istället, utplacerad för att minska den skadliga stålningen från masten blev intresset inte mindre. Nyheterna har delats och kommenterats flitigt och många har varit roade eller arga. Vissa personer stödjer dock utplacering av orgoniter fullt ut och deltar själva i verksamheten: 


Att hålla på med orgonit kan dock ha oväntade följder, till exempel påhälsningar från svarta helikotrar.


Om man  inte är så händig kan man också köpa orgoniter:


På forumet Etheric Warriors kan man ta del av rapporter om utplacering av orgonit runtom i världen och även den teoretiska bakgrunden till verksamheten. Användaren "Tomas" har laddat upp en svensk breskrivning av hur man gör sin egen orgonit och har följande att säga om varför dessa bör placeras vid telemaster:

En orgonit med en storlek på endast 100ml (minsta rekommenderade storleken) har förmågan att neutralisera enorma mängder död energi inom en cirkel med 4-500 meters radie. Placeras en eller flera orgoniter strategiskt vid en radiosändare eller mobilmast så har de förmågan att omvandla all energi runt denna till positiv. Omvandlingen gör att denna strålkälla inte längre alstrar någon död energi, utan istället strålar ut positiv energi med hög frekvens. Det är således bättre att lägga en orgonit bredvid en strålkälla än att stänga av den. Kommunikationen som sändaren förmedlar påverkas dock INTE, du får inte sämre täckning på mobilen bara för att du har en orgonit i närheten. Orgoniten neutraliserar endast de negativa effekterna av den elektromagnetiska strålningen. Omvandlingen sker vid källan och inte vid orgoniten. Effekten av en orgonit kan inte mätas med konventionella mätinstrument utan måste helt enkelt upplevas för att kunna med säkerhet få reda på vilken effekt den har.

Han diskuterar även frågan om vädermanipulationer:

Indikationer finns dessutom på att dessa master ingår i ett massivt militärt system för dold global vädermanipulation där man med hjälp av avancerad teknik kan styra stormar och jetströmmar över hela jordklotet. Med ett sådant här system i händerna på fel makter så är konventionella vapen totalt överflödiga. Istället för att invadera ett land med fysisk militär, kan en angripare artificiellt skapa en naturkatastrof som slår ut hela landet.

För tydlighets skull är texten också illustrerad med bilder på olika sorters master:


I tråden "Cell Phone Tower 'Bomb' Drama in Sweden" uppmanar "Tomas" till fortsatt kamp mot konspirationen:

 

tisdag 26 april 2016

Augmented inte virtual reality

Det verkar som om virtual reality (VR) står inför (ännu) ett genombrott i det allmänna medvetandet: Obama testar det på en mässa, TV4s Nyhetsmorgon är det första svenska TV-programmet som gör detsamma och IKEA släpper en app.  Alltså är det dags att flytta blicken till en mer avancerad teknik som faktiskt är användbar.

På mitt företag har vi arbetat med VR i många år. Vi offererar och säljer regelbundet HMDs med en rörelsesensor för att låta användare ”kliva in” i vår virtuella värld. Fördelarna mot den traditionella tekniken på vårt område, projektorer och en dom (en krökt projiceringsvägg),  är flera:

  • I princip 360 x 360 graders fri sikt
  • Det låga priset (vi använder flera projektorer som kostar hundratusentals kronor styck och domer som tar dagar att bygga)
  • Den lilla storleken (systemet blir, i princip, flyttbart)

Trots detta så överväger nackdelarna och HMDs har bara blivit ett komplement till den traditionella lösningen. Problemen är två. Det första är den dålig bildkvalité i existerande produkter, båda upplösning och, framförallt, field of view. Detta kommer säkert den tekniska utvecklingen att lösa.

Det andra problemet är att man i VR bara ser den digitala världen. Det är i princip omöjligt att samarbeta på ett effektivt sätt om man antingen inte ser sina kollegor eller bara ser en digital representation av dem.  Samma sak för utrustning man vill använda. Om man inte kan se den så blir möjligheterna begränsade till rena handgrepp.

Därför är augmented reality av mycket stort intresse. Möjligheten att se sin verkliga omgivning mot en digital fond är precis vad som behövs. Och på detta område kommer det nu verkliga produkter, till exempel Google backade Magic Leap. Microsoft lanserar HoloLens där företag som Volvooch SAAB medverkar som partners. Det är inom augmented reality det intressanta sker idag.

måndag 25 april 2016

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post


När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ett [ES] framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta ES står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

torsdag 21 april 2016

Stödet för Mehmet Kaplan

Bostadsminister Mehmet Kaplan har valt att (alternativt tvingats) lämna sin post i regeringen. Naturligtvis är det många som framfört kritik mot Kaplan men det finns också de som stött honom. Att han har stort stöd inom Miljöpartiet har tydligt framgått i debatten men här samlas några andra röster.

Omar Mustafa, en annan muslimsk politiker som tvingades avgå efter en kontrovers, manar sanna demokrater att forsätta kampen efter att Kaplan fallit:

Rashid Musa, ordförande i Sveriges Unga Muslimer, håller med. Omar Mustafa återgälldar gillandet på Sveriges Unga Muslimers uttalande där islamofobi pekas ut som ett av våra största samhällsutmaningar:
I Facebook-gruppen "Vi som ställer oss bakom Mehmet Kaplan", som faktiskt funnits sedan oktober 2014, är många upprörda:

Förutom varningar för islamofobi finns det ett annat tema som går igen i flera kommentarer: muslimer kanske inte borde ägna sig åt politik.
Om politik är djävulens verktyg kanske man som muslim bör avstå från att försöka använda det:

Att arbeta politiskt för en muslim är som att dricka alkohol så kanske är Kaplans avgång ingen förlust:

Kan en muslim verkligen tillämpa kufr-lagar om Allah är den ende lagstiftaren:
Sen finns det ju dem som valt att kommentera sakfrågan, Kaplans liknelse mellan Israel och Tyskland på 30-talet. Även där har vissa uttalat sitt fulla stöd:
Men det är klart att vissa av dem som sympatiserar med hans uttalanden om Israel ändå kan känna sig lite förvirrade. Jobbar Kaplan egentligen för Isaraehell, var han inblandad i mordet på Henning Mankell och ska han bli ambassadör i Israel nu?


tisdag 19 april 2016

Slumpmässiga drogtester

Äntligen ska min arbetsplats bli säkrare genom att företaget inför slumpmässiga drogtester. Som jag har längtat. För det är ju som de säger:
Slumpmässiga drogtester är en tydlig markering att droger inte accepteras i arbetslivet och förhoppningen är att det även i övrigt skapar avhållsamhet på gruppnivå, vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö och högre produktivitet
Högre produktivitet är ju något som alla vi anställda gynnas av, för att inte tala om oss som också är aktie- eller optionsägare.

Dessutom är ju slumpmässiga kontroller extra viktigt hos oss eftersom vi ibland, till exempel, reser i tjänsten:
Inom XX finns för verksamhetens särskilda säkerhetskrav såsom explosivämneshantering, tjänsteresor, kvalitetskrav mm som motiverar att regelbundna slumpvisa drogtester utförs årligen.
Varje år ska 15% av de anställda testas. Förutom alkohol letar de efter:


Men det går säkert bra, sköterskan ser ju snäll ut.


Det faktum att man kan få sparken om man vägrar kan ju också hjälpa upp motivationen:


Och som de säger:
Missbruket bort – medarbetaren kvar

torsdag 14 april 2016

Får man länka med fel rubrik?

Demokratbloggen är en kontroversiell blogg (se längst ned) som drivs av en person som kallar sig Percy Rosengren i Jönåker. I bloggen kommenteras ofta artiklar i Sydsvenskan och detta har väckt tidningens ilska. I ett brev till bloggaren anklagar de denne för kränkning av upphovsrätten. Anklagelsen är två-delad: dels ska Rosengren ha publicerat bilder tagna från Sydsvenskan olovligen. För detta kräver tidningen 6.000 kronor i ersättning samt ett skadestånd på 6.000 kronor. Den andra delen av anklagelsen beskriver tidningen på följande sätt:

Att länka till en av våra artiklar är i och för sig tillåtet. Däremot är det inte tillåtet att länka samtidigt som artikeln, som i detta fallet förvanskats genom en felaktig rubrik.
Även för detta krävs ersättning:

För Sydsvenska Dagbladets AB:s räkning emotser jag ett skadestånd för den förvanskning av artikeln som den av er åsatta rubriken medför om 6.000 kronor. 
Frågan är om Sydsvenskan har på fötterna i denna fråga? Är det ett upphovsrättsbrott att länka till en artikel med felaktig rubrik och har den drabbade verkligen rätt till skadestånd?

För att illustrera att det verkligen rör sig om en kontroversiell blogg kommer här några exempel på inlägg:
Fröken Åkesson agerar som om Sverige vore Amerika
Ännu ett svenskt offer
Det brinner, det brinner!
Miljökommunisterna kan åka ur riksdagen

onsdag 13 april 2016

Vet Facebook hur man taggar bilder?

Av säkerhetsskäl blev mitt konto på Facebook tillfälligt låst. För att låsa upp det måste jag visa att jag är den jag utger mig för att vara. Detta skulle bevisas genom att Facebook visar mig några bilder av mina vänner som jag ska identifiera korrekt.

I vissa fall är det väldigt lätt, till exempel när personer är taggade i bilder där deras namn står som i detta exempel:


eller detta


Men ibland är det värre. För även om det är emot Facebooks regler så verkar en del personer tagga bilder som inte föreställer den taggade personen. Jag är till exempel inte vän med Anna Kinberg Batra på Facebook:.

(och jag hade helt missat hennes knarkskandal). Jag är inte heller vän med Mahatma Gandhi:

På det hela taget är det oklart för mig vad Facebook hoppas uppnå med detta test.