torsdag 17 augusti 2017

Mera Naturens parti

Det två av intervjun med Naturens Parti. Till det ett.  Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Idag används produkter av plast istället för produkter av hampa för att de är billigare att tillverka. Hur ska ni lyckas ersätta plast med hampa, skatter, förbud eller?

Billigare? Enligt vad? Enligt Naturen så är fossilolja det kostsammaste vi kan använda eftersom det orsakar  sådana enorma oreparerbara skador på växternas planet. Bomullstilllverkningen enorma skador och gifter i vårat grundvatten och i våra jordar. Så att Hampan är det billigaste och mest effektiva vi kan använda idag.
  

F: Är det verkligen så att våldet i samhället beror på våld på TV? Är de mer våldsamma ungdomarna de som sett mer på TV? Barn och ungdomar som inte använder våld, har de inte sett på TV? Kommer verkligen ungdomar vilja se på de positiva TV-programmen?  

Våldskultur sprids via Tvn, sprider man en kärleksfull kultur via Tvn agerar människan efter det. Människan blir det som kulturen människan lever i är. Genom Tvn skapas kultur.

F: I många samhällen har man försökt kontrollera medborgarna via den allmänna kulturen men det har inte alltid fungerat så bra (t.ex. Sovjetunionen). Är inte skapandet av kultur mycket mer komplicerat än vad som visas på TV?

Denna fråga besvarades ovan angående undervisning i Yoga och mindfulness i skolan.

F: Om företag som tjänar mycket pengar får betala betydligt mer i skatt i Sverige än i andra länder, kommer inte de helt enkelt flytta till något annat land?

Svaret står redan på hemsidan: Flyttar tex elgiganten utomlands öppnar 1000 nya småföretag som förser tusentals familjer med arbete och pengar, när storföretagen flyttar ut blomstrar småföretagen som gör rätt för sig, dom största företagen i Sverige betalar ingen skatt alls idag i Sverige.

F: Vad menas med "staten köper tillbaka det svenska bostadsbeståndet"? Ska alla bostäder i Sverige förvandlas till hyresrätter?

Att staten köper tillbaka svenska folkets bostäder så att folket kan bo helt gratis med en viss avgift för underhåll utav fastigheten, dvs fastighetsskötarens lön, byte av slitningsprodukter, färg,  etc, detta blir en avgift på ca 300 kr i månaden då byggnaderna är byggda av betong, tak av rostfri plåt, 3 glasisolerade fönster som redan sitter i,  allting i stort sett underhållsfritt och kan hålla i hundratals år när det sköts om på rätt sätt.


F: Jag förstår inte: ska alla få bo kvar i sina bostäder men inte behöva betala hyra eller lån?

Staten äger ju vattenkraftverken, alltså hela Sveriges elproduktion. Staten äger också marken och som våra bostäder står på. Staten äger ju vattnet, vattenförsörjningen samt avloppssystemet, så staten äger i stort sett allt som vi verkligen behöver.

Det är svenska folket som har byggt upp allt detta åt staten, och det är svenska folket som sköter om, underhåller elen och vattnet/sopor, och bor i husen, naturens parti vill att detta livsviktiga går ihop i en enhet hos staten, detta minskar enormt mycket arbete, detta gör att vi kan betala ca 300 kr i hyra månaden. Staten ska inte ta ut avgifter för svenska folkets bostäder och våran tomtmark upp till 1 hektar, detta räcker för att leva helt ekologiskt för en 4 personers familj. Man ska kunna ärva och leva helt avgiftsfritt i sitt egna hus.

Vårat mål på längre sikt är att människan är fri från behovet utav pengar och arbetar istället ca 3 arbetsdagar per månad i en arbetsrotation, där människor turas om i ett schema om att arbeta med dom livsviktiga behoven såsom elunderhåll, matproduktion/sopor/återvinning, sjukvård, etc. För detta får människor bo gratis, äta gratis och få skola och sjukvård gratis, samt vissa underhållningsprodukter, allting som kan produceras utan i balans med Naturen.

När vi endast producerar det som vi verkligen behöver för att överleva behövs det väldigt lite elektricitet och fabriker, idag är det ju volvo och andra fabriker som använder nästan allting utav våran svenska el, hushållen gör av med en väldigt liten del av Sveriges totala elproduktion.


F: Är inrikesflyg i Sverige verkligen ett stort miljöproblem? Även maglev-tåg är beroende av energi och är inte per definition fossilfria, vilken energi ska driva dem?

Maglevtåg drivs nästintill energifritt eftersom det är baserat på magneter i motsatta poler, därav svävar tåget i luften och det krävs enormt lite energi att flytta framåt, detta drivs av elektricitet som kommer från något utav våra 140 vattenkraftverk i Sverige.

F: Innebär inte 140 vattenkraftverk att ännu fler svenska vattendrag byggs ut och exploateras?

Denna fråga besvaras ovan i frågan om inhemsk elproduktion.

F: Jag skulle vilja fråga lite om mordhotet från CIA. Har ni alltså tagit bort information från er hemsida som ett resultat av detta hot? Kan ni säga något mer om vilken information det var och vilken betydelse den har för partiets politik?

Detta är sekretessbelagt.

F: Naturens parti verkar bara vara registrerat hos valmyndigheten för att delta i kommunvalet i Göteborg. Är det ert mål för valet 2018?

Ja vi kommer att ställa upp i kommunvalet i Göteborg.

måndag 14 augusti 2017

Om magins verklighet

Man får vara försiktig när man uttalar sig om innehåll och stil hos en bok som Thomas Karlssons "Bland mystiker och magiker i förorten" (Adlibris, Bokus) som säger sig ha ett annat syfte än att underhålla. Karlsson kallar själv sin bok för ett "läsemysterium" som "kan ge läsaren tillträde till religiösa och hemliga andliga världar" och kan fungera som nyckel "som öppnar portar till andra verkligheter". Kanske är det därför författaren i boken framträder som en brådmogen ung man som vill imponera med ytliga referenser och små utläggningar om allehanda ämnen. Det är kanske ett medvetet grepp för att dra in läsare, att locka till egna efterforskningar.

I boken återberättas ett antal episoder ("iniatoriska upplevelser") i författarens liv mellan åren 1989 och 1991 som leder fram till att Karlsson grundar den magiska orden Dragon Rouge. Den första och mest speciella upplevelsen är utan tvivel den resa mot Mali som det unga författar-jaget företar. Episoden framstår för en utomstående som ganska underlig: en 17-åring bestämmer sig för att resa till Mali med en okänd 30-åring han nyss träffat. Han får tillstånd av sina föräldrar att göra det, ledighet från skolan är inte heller något problem. Resan sker med bil genom Europa till Marocko, varifrån den ska fortsätta med bil genom Sahara. Så blir det nu inte: färden tar slut i Marrakesh där ett mystiskt möte med en äldre man ger den första impulsen till att skapa ett tempel till den röda draken, "dragon rouge". 
Uggarde Rojr på Gotland

De andra episoderna i boken utspelar sig i mindre exotiska miljöer: ett röse på Gotland, en kyrkogård vid midnatt, ett rave i en skogsglänta eller hemma i Karlssons lägenhet. Bokens stora behållning är att den, såvitt jag kan förstå, ger en realistiska bild av vad magi verkligen är. Det ges många exempel på metoder hur man kan försätta sig i ett annat, förhöjt(?), medvetandetillstånd: sömnlöshet, överdosering av kaffe eller monotont dansande. Väl i detta tillstånd öppnas medvetandet för oväntade impulser, kanske utifrån, kanske från andra delar av hjärnan. Detta kan i sin tur genererar nya idéer och insikter, kanske förmedlade av externa hjälpare, kanske gammal kunskap kombinerad på nya spännande sätt. Eller så är Karlsson helt enkelt en inkarnerad andlig mästare som återskapat Atlantis heliga tempel.

Naturens parti

Intervju med representanter från Naturens Parti. Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Berätta lite om Naturens Parti.

Vårat mål är att skapa en helt ekologiskt hållbar värld, för att kunna skapa detta så krävs det att vi ändrar vårat levnadssätt markant. Vi måste sätta våran planet i första hand och sluta producera icke livsnödvändiga produkter, och istället endast producera det vi människor behöver för att överleva i första hand, nöjesprodukter kan också produceras men inom rimliga och ekologiskt hållbara gränser. Detta måste vi kräva politiskt, att Sverige blir självförsörjande som land, för mat, och våra livsviktiga produkter såsom: medicin, energi, matproduktion, etc

F: Vad säger Naturens parti om ett uttalande som "Planeten Jorden skulle klara sig bättre utan arten människa"?

Utan människor på planeten jorden hade aldrig sköldpaddor kvävts av plaster, regnskogarna hade växt sig stora och djurriket hade expanderat och trivts, arter hade inte utrotats i den enorma takten som människan orsakat, inga gruvor hade grävts och vattnet hade varit rent för djuren att dricka, så ja planeten jorden hade mått mycket bättre och varit helt frisk utan människor på jorden därför är det vårat ansvar som tänkande homo sapiens att göra en så liten inverkan som möjligt på djurens och växternas planet, tycker du själv att människor eller rättare sagt företagen beter sig ansvarsfullt gentemot växternas planet jorden?

F: Vilken är partiets vision för Sverige?

Naturens Parti kräver att alla svenska medborgare ska kunna leva självförsörjande, fria från företagens arbetsliv och fria från staten. Därför vill Naturens Parti att fastighetsskatten slopas för fastigheter på upp till en hektar.  Detta är den bit mark som krävs för att försörja en familj på 4 personer. Enklare slakt av kycklingar, gris och får, sker på fastigheten utav farmaren själv.

I skolan behöver eleverna lära sig om var våran mat kommer ifrån och lära sig att odla sin egen mat och få den att hålla hela året utan att den ruttnar, och lära sig att slakta sina matdjur på det sättet som får djuret att lida minst.

Verklig kunskap ska ges och skära ner på matematik och andra ämnen som eleverna har enormt lite användning av i privatlivet och i arbetslivet. Istället ska mer avancerad matematik läras ut på ingenjörsutbildningen, etc.

Med det ekologiskt hållbara materialet Hampa, kommer vi att ersätta fossiloljan och bomullstillverkning som kräver enorma mängder vatten och giftiga kemikalier, samt minskar världens skogsavverkning (papper). Av Hampa kommer vi att producera: Tyg och kläder, plast, papper, mat (fröna innehåller essentiella aminosyror, protein från Hampans frön), etc.

Våldet i samhället beror på att föräldrarna arbetar så mycket att föräldrarna inte har tid att verkligen  ta hand om och uppfostra sina barn. Barnen tittar på Tvn och blir påverkade av allt våld som sänds där, detta gör att barnen blir avtrubbade gentemot våld och barnen ser det råare våldet som en naturlig del i vardagen och har lättare att ta till våld i olika situationer. Därför vill Naturens Parti avverka och cencurera allt våld på Tv och istället behöver positiva Tv program sändas med bra, kärleksfulla och rättvisa förebilder på Tv, så att våra barn och ungdomar får goda förebilder.

Därför vill Naturens Parti införa sex timmars arbetsdag, med målet att införa en prestationsfri basinkomst på 10 000 kronor till alla svenska medborgare från 18 år. Då kan vi stänga försäkringskassan, socialkontoren, arbetsförmedlingen, etc, och istället använda dessa pengar till att delfinansiera basinkomsten.
   
Vi vill införa en skattetrappa för företagen, där små företag som tjänar mellan 0 - 120 000 kronor per år betalar 0 kronor i skatt.
Företag som tjänar från 120 000 - 10 miljoner betalar 25 procent i skatt.
Från 10 - 20 miljoner betalar 27,5 procent i skatt.
Från 20 - 30 miljoner betalar 30 procent i skatt, etc upp till en vinst på 200 miljoner då företaget betalar 75 procent i skatt, detta är den övre gränsen för skatten vinster, alla vinster över detta betalas 75 procent i skatt på företagets vinst.

Dessa pengar ska användas för att finansiera basinkomsten, och att staten köper tillbaka det svenska bostadsbeståndet så att människor kan bo till en låg kostnad permanent, samt utbilda dom läkare som vi behöver i våran sjukvård idag. Istället för att använda flyg i Sverige behöver Vi bygga ett nät av Maglev höghastighetståg med en transporthastighet på 600 km/h, liknande finns i Kina, Tyskland och Japan, se mer under fliken "Transport" på våran hemsida. Detta gör att vi får ett fossilfritt transportsystem.


F: Kräver ni att alla ska ha en MÖJLIGHET att leva självförsörjande, eller kräver ni att alla ska leva självförsörjande?

Till en början att ha en möjlighet för att idag är människan tvungen att sälja sin kropp till högstbjudande för att överhuvudtaget få mat för dagen och en bostad. I alla tider har människan levt helt gratis, man byggde sitt eget hus och jagade och odlade sin egen mat, helt utan beroende av pengar, företag eller andra människor.

F: Är det inte bra att lära sig matematik i skolan? Vilka skolämnen har man nytta av i verkliga livet? Historia, engelska, filosofi, gymnastik?

Tänk på saken: Vad har du egentligen för nytta av matematik, när kriget har brutit ut, banksystemet har kraschat, och mataffärerna är tömda på mat, hjälper det att du kan gångertabellen då? Eller att räkna algebra eller 1263/7,2? Nej, och du har inte användning för matematik när du arbetar inom industrin, restaurangbranchen eller privat. Den som studerar till byggingenjör eller något annat av dom få yrken där man verkligen behöver veta vad 1263/7,2 är, så får denna lilla procent av människorna studera den matematiken på universitetsutbildningen till det yrket.

F: Men vilka skolämnen har man nytta av när kriget brutit ut? Historia, filosofi, svenska?

I skolan ska eleverna bland annat lära sig att föda upp och slakta matdjur, odla ekologiskt och lära sig hur man lagrar maten så att den inte rötnar. Slakta djuren får man lära sig i högre ålder, i högstadiet tex. Tillverka våra egna vanligaste varor med hjälp av maskiner så att essentiella varor lokalt, tyg, medicin, reparation av maskiner, datorer och annan elektronik.
Elkunskap är viktigt, eleverna behöver lära sig hur man bygger egna enklare elgeneratorer samt ha en grundlig byggundervisning.

Stor vikt läggs också vid instrument och musikundervisningen såväl som Yoga, och mindfulnessundervisning i skolplanen. Så att barnen utvecklas till lugna, glada och självsäkra individer.


Del två av intervjun.

fredag 11 augusti 2017

Svearnas härkomst

Lokalt verksamma amatörhistoriker med revolutionerande insikter i sitt eget landskaps plats i den svenska historien men som motarbetas av den akademiska eliten i Uppsala och Lund, är säkert ett välkänt släkte för läsare av denna blogg (jämför Västgötaskolan, Ale stenar). Att man på en plats så impregnerad med historia som Gotland kan hitta representanter för detta illustra släkte förvånar inte. Den för stunden mest framgångsrike av dessa historieförmedlare verkar vara Tore Gannholm. Hans många egenutgivna skrifter är lätta att komma över båda i traditionella boklådor och hantverksbodar på ön. Den enda plats där de helt lyser med sin frånvaro är på Fornsalen, maktens historiska museum i Visby.

Som vanligt har Gannholm läst källorna på ett nytt och särskilt insiktsfullt sätt och därigenom sett kopplingar som gått alla andra förbi i hundratals år. I det lilla särtrycket "Svearnas härkomst samt invandringen till Skandinavien" behandlas frågan om svearnas historia. Elithistorikerna kallar Gutasagan för en episk dikt med sagolika inslag, Beowulf för ett anglosaxiskt heroiskt epos som utspelar sig i Danmark och södra Sverige och Heimskringla för en kungasaga om svenska och norska kungar med omstridd trovärdighet. Men Gannholm vet bättre: Gutasagan är en i princip korrekt beskrivning av Gotlands historia. Beowulf handlar i själva verket om Gotland och gutarna, inte om Sverige, och Ynglingaätten, som beskrivs i Heimskringla, grundas av söderifrån inträngande heruler som gav upphov till svearna. För det är detta som är budskapet i denna korta skrift: svearna har inte bott i Sverige i långa tider utan anlände söderifrån på 500-talet och tog upp konkurrensen med de då dominerande gutarna. Att Gannholms beskrivning av Gotland för tusen år sedan förefaller något romantiserad (ett "fritt bondesamhälle" och en "demokratisk bonderepublik") förefaller typiskt.

torsdag 10 augusti 2017

Clas Svahn "Det okända"

Om man ska karakterisera Clas Svahns bok "Det okända" (Adlibris, Bokus) blir det lite spretigt: en reportagebok med några essäer och intervjuer, blandat med vittnesberättelser och referat av andras texter. Det finns några huvudämnen som tas upp i boken, oftast baserat på en mängd vittnesmål som Svahn på olika sätt tagit del av, till exempel spöken, mystiska sammanträffanden och folktrons föreställningar. Bland intervjuerna märks skeptikern James Randi, parapsykologen Martin Johnson och astronauten Ed Mitchell. De i mitt tycke intressantaste delarna i boken handlar om Raymond Abelsson och hans möten med befälhavare Zap från planeten Pi-171 i galaxen Ripi, om ett porträtt av den helige Charbel i Södertälje som gråter blod och om stenar som anses föra otur med sig om de tas från sin ursprungsplats.   

tisdag 4 juli 2017

Alltid nazister i Almedalen

Det faktum att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen deltar på politikerveckan i Almedalen i år har väckt mycket debatt. Vissa aktörer har valt att helt utebli från evenemanget och många andra har varit kritiska. Vad som dock verkar ha fattats i diskussionen är insikten att nazistiska grupper ofta på olika sätt deltagit i Almedalen. Här kommer några snabbt hopsamlade exempel:

2005 ordnade högerextrema Nationaldemokraterna (ND) en demonstration i Visby rapporterar Expo.

2010 gjorde ND en ny insats. Expo bevakade:
Nationaldemokraterna har inte varit lika iögonfallande. Men ändå funnits på plats med sina brandgula flaggor och nazistiska släptåg i form av Fria nationalister.
2013 medverkade nazistiska Svenskarnas part i Almedalen med ett torgmöte i Visby och andra aktiviteter.
Även 2014 medverkade Svenskarnas parti med ett torgmöte. Flera politiker polisanmälde också att de hotats av nazister och "nazism" kom topp tre i vad som diskuterades i sociala medier om Almedalen.
Att nazister brukar vara aktiva i Almedalen svarar naturligtvis inte på frågan om de borde få vara det men det borde kunna ge lite djup till diskussionen. Frågan har ställts och besvarats många gånger tidigare och det är inget speciellt som händer i år.

lördag 27 maj 2017

Naturens parti hotade av CIA

Naturens parti postar följande sedelärande historia om hur det går till numer i svensk politik på sin hemsida:

Mordhotet från CIA:

Den 13:e Januari år 2017 blev våran ordförande för Naturens Parti konfronterad av en man med amerikansk brytning från den amerikanska underättelsetjänsten CIA:s politiska aktivist grupp PAG. Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Activities_Division. Denne man gjorde klart för Naturens Partis ordförande att om vi inte tar bort all information om USA så skulle något hemskt hända oss i partiledningen, främst punkterna:


Bilderberggruppen (där vi avslöjar makthavarna bakom företagen, politikerna och bankerna). Källa: http://www.svd.se/slutet-sallskap-med-dold-agenda

EU (där vi avslöjar att amerikanska underättelsetjänsten ska undersöka EU kritiska politiska partier i EU.
Källa: http://jinge.se/mediekritik/usa-ska-undersoka-eu-och-nato-kritiska-partier-i-europa-hybridkrigforing-i-kubik.htm).

Europas koloniala historia (där vi avslöjar hur amerikanska företag, bla, Ford betalade och satte Hitler på makten).

Samt USAs globala övervakning (där vi avslöjar hur USA påverkar andra nationers politiker genom CIA:s avdelningar).

Han förklarade att CIA:s teknologi var så avancerad att dom kunde få det att se ut som en naturlig död, självförvållad olyckshändelse samt att dom kontrollerade folk inom ledningen för religiösa extremistgrupper och för den organiserade brottsligheten i Sverige.

Händelsen är polisanmäld och vi har sökt sekretessmarkering (skyddade personuppgifter) för våran ordförande för Naturens Parti, men skatteverket avslog våran ansökan för detta, tydligen är inte den svenska yttrandefriheten tillräckligt viktig när utländska makter angriper den enligt skatteverket.

Vi har tagit bort flera av dessa punkter med tanke på att det inte finns någon säkerhet för vad den amerikanska underättelsetjänsten kan göra, men vi beslutade att det är säkrare att ändå avslöja mordhotet från CIA på våran hemsida.

Vi hoppas att ni uppskattar och läser igenom hela hemsidan med all den chockerande och upplysande informationen som står här!


Kärleksfulla hälsningar Naturens Partis styrelse.

Mer om svenska partier.

fredag 19 maj 2017

Allierade i Sverige under kriget

I olika sammanhang har det skrivits mycket om Sveriges och svenskars samarbete med Nazityskland under andra världskriget. Stockholms roll som tummelplats för militärer, agenter och motståndsmän har också skildrats. I boken "Operation Sepals - hemliga baser i Sverige 1944-1945" av Roger Albrigtsen är fokuset ett helt annat eftersom boken behandlar allierade baser på svensk mark i de allra nordligaste delarna av Sverige.

I slutet av kriget 1944 fick man från brittisk och amerikansk sida ett allt större behov av att kunna stödja den norska motståndsrörelsen med material och personal. Efter att ha kartlagt möjligheterna i Nordnorge, bland annat om man kunde föra in material sjövägen, beslutade man sig för att göra det via luftlandsättning av material i de svenska fjällen som sedan förs över gränsen. För detta ändamål behövdes permanenta, bemannade baser på svensk mark. Som kodnamn för baserna i Sverige valde man den botaniska termen Sepals medan den besläktade termen Perianths användes för att beteckna grupperna som opererade från baserna. Sepals-baserna var bemannade med personal från norska motståndsrörelsen, amerikanska OSS och brittiska SOE, och försågs med underhåll av svenska militären.

Denna allierade verksamhet i Sverige under brinnande krig skedde utan regeringens kunskap eller godkännande men dock med stöd på andra nivåer i den svenska militären och underrättelsetjänsten. En av de inblandade var senare överbefälhavaren Stig Synnergren och även Fahle Isberg från C-byrån förekommer i boken. Baserna användes inte bara för att ta emot material och smuggla in det i Norge utan tjänade även som en länk i kedjan för att smuggla personer in och ut ur Norge. I perioder tog man emot relativt stora mängder flyktingar. Personal från baserna utförde även raider och sabotage-uppdrag inne i Norge. I praktiken användes aldrig luftlandsättning av material utan förnödenheterna kom in via Bromma flygplats, därifrån på järnväg till norra Sverige för att till sist transporteras med häst eller ren till baserna från Abisko eller Kiruna.

torsdag 18 maj 2017

Palmes mördare och mycket mer

Det är nog säkrast att börja detta tips med en liten varning: det är möjligt att Conny Larsson som skrivit boken helt enkelt är en mytoman som hittat på det mesta i sin bok med den krångliga titeln "Nu ska jag upp och skjuta den jäveln! Olof Palme" (Bokus) (även om jag inte tror det). För det är sannerligen många underliga saker Conny har att berätta om, båda innan- och utanför Palmemordets domäner.

I boken förekommer glimtar från Connys liv som högt uppsatt i två olika österländska sekter (TM och Sai Baba-rörelsen), och brytningarna med dessa, även om detta  behandlas mer utförligt i två andra av Connys böcker ("Beatles, Maharishi och jag" (Bokus) och "Bakom clownens mask" (Adlibris, Bokus)). Det berättas även om hur, på 80-talet, en sådan sekt för statens pengar kunde driva ett behandlingshem för fångar på väg ut från fängelselivet. Ett behandlingshem där sektmedlemmar verkar arbeta gratis och med gruppmeditation, sexuella relationer mellan intagna och vårdare samt regelbundna resor till ashram i Indien med intagna, som stående inslag i behandlingen.

Det är alltså på detta behandlingshem som Larsson drev som Palmes framtida mördare dyker upp, "Lennart". Som en obalanserad psyko- och sociopat med ett glödande hat mot den socialdemokratiska överheten är väl inte Lennart så olik många andra utpekade mördare. En sak finns det dock som skiljer, Lennart är enarmad, en så vitt jag vet helt ny idé som inte förekommit i spekulationerna tidigare. Att detta helt skulle missats i alla vittnesmål från mordplatsen kan väl kanske förvåna någon. Eftersom "new age"-hippien Conny är en så fanatisk Palmehatare att han är en av Alf Enerströms regelbundna sponsorer etablerar han och Lennart snabbt en nära kontakt. Men Lennart sviker sin vana trogen även Conny, en resa till Indien där Sai Baba förgriper sig på Lennart hjälper väl inte till, och brytningen blir brutal. Mordnatten 1986 är Lennart på permission i Stockholm och ringer upp Conny morgonen efter mordet och berättar vad han gjort.

Författaren slits mellan en vilja att anmäla och att stå utanför, plågad av dåligt samvetet för att möjligen eggat på Lennart via sitt eget Palmehat. Till slut anmäler han faktiskt saken och börjar glida ner i privatspanarträsket. Snart är det möten på bullriga caféer för att inte bli avlyssnade, epostkampanjer riktade mot diverse kända personer för att få dem engagerade i fallet och att man upplever sig ha blivit fotograferad av en civil polisbil i Norrköping blir ett avgörande bevis för att Lennart dödade Palme. Inga-Britt Ahlenius och Göran Lambertz dyker upp. Larsson flyttar till Cypern där han naturligtvis blir tjenis med Bertil Wedin, själv utpekad som Palmes mördare. Även om Conny inte vill uttala sig säkert om något annat än Lennarts erkännande, lanserar han någon sorts konspiration bland militärer och poliser, möjligen med utländska kopplingar, bakom  mordet.

Sammanfattningsvis är boken mycket läsvärd med intressanta inblickar i många saker, inte bara vem som sköt Olof Palme.          

söndag 14 maj 2017

Reflektioner över lastibilsattacken i Stockholm

Tidigare i bloggen har jag sammanställt några olika typer av snabba reaktioner i sociala media och bloggar (Attacken i Stockholm, false flag?, Några reaktioner på attacken i Stockholm, Medias rapporter om skottlossning 7/4) på terrorattacken i Stockholm. Nu har turen kommit till några bloggreflektioner som kanske krävt lite mer eftertanke.

Vad som ligger bakom attentat är naturligtvis en viktig fråga för många och då kanske framförallt Islams roll. För Karl Håkan är det hela tydligt:
Vi pratar om att inget ska påverka oss. Vi ska aldrig acceptera detta hemska. Det som vi kallar för Terrorism. Men som i själva verket är Allah.

Vi ser hur Stadsministern står där och säger att Sverige är Angripet. Hela kommunikationen i Stockholm stängs ner. Allah har verkligen makt. Och vi hör om hur Allahs anhängare Jublar.
Allah har visat sin makt
En del, som Christer, har blivit polisanmälda för sina små funderingar om den religiösa bakgrunden:
Terrordådet är allt att döma ett muslimskt terrordåd. Trots att Sveriges flyktingpolitik har varit generöst mot muslimer och dess religion islam. Tacken för denna öppenhet är att muslimska terrorister mördar fyra människor i Stockholm city och skadar 15. Hemska bilder på blodpölar finns och vittnesuppgifter på lemlästade kroppar. Vänner: det går inte att ställa in sig hos ett vilddjur. Det hugger vem som helst som det kommer åt, för det är dess natur. Islam är ett sådant vilddjur.
Jag har blivit polisanmäld för en artikel om terrordådet och Jesu kärlek
Som vanligt är det den indisk astrologin tolkad av Siwert som kommer närmast ett uttalat stöd till en våldshandling som denna:
Jag säger inte att slakthus Åhléns var ett bra ting, men kanhända en nödvändig vändpunkt. Inga alternativ återstår till sist när ett samhälle går ner sig i skiten på det sätt som skett i Sverige. Snabbast växande klyftorna mellan fattiga och rika i den rika västvärlden? Profitera på skolbarn och sjuka och svaga? Vad är detta för social ingenjörskonst? Det är ren satanism! Mot sådan duger knappast receptfria salvor.
Vägval Sverige: mer sekularism eller satsning på intelligent skola
Som alltid finns det detaljer i den officiella versionen som man kan peta i. Är rätt person gripen undrar Yrsa:
Något inom mig säger att vi inte har fågat rätt man som utförde terrordådet.
Det känns väl igen?
Det är bara att återgå till morden på Anna Lindh och Olof Palme... så
har du svaret.
Är det verkligen samma terrorist? Titta noga på bilderna

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/ar-det-verkligen-samma-terrorist-titta-noga-pa-bilderna/
Är det verkligen samma terrorist? Titta noga på bilderna
Är det verkligen samma terrorist? Titta noga på bilderna

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/ar-det-verkligen-samma-terrorist-titta-noga-pa-bilderna/
Är det verkligen samma terrorist? Titta noga på bilderna

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/ar-det-verkligen-samma-terrorist-titta-noga-pa-bilderna/
Vad var egentligen planen funderar Kristoffer:
Akilov transporteras till platsen där en lastbil tillhörande bryggeriet Spendrups står still med motorn på och dörren till förarhytten olåst och eventuellt också öppen.
Akilov tar fordonet (regnr PNG 037) i besittning och inleder en rad manövrar där han efter sju 90-graders kurvor till slut hamnar på Drottninggatan i södergående riktning.
Han accelererar fordonet och inleder vansinneskörningen mot det planerade slutmålet.
Efter ett par hundra meter upptäcker Akilov en bomb i förarhytten. Han drabbas av insikten att planen är att han själv skall dö i slutskedet på attacken.
Han försöker desarmera bomben, och lyckas, men ådrar sig i samband med detta brännskador – vilket gör att han tillfälligt tappar kontrollen över lastbilen.
Lastbilen han framför brakar in i parfymavdelningen på varuhuset Åhlens City.
Terrorattacken i Stockholm: Åhléns var inte slutmålet – det var regeringen
Detta med militära helikoptrar som flög över Stockholm bekymrar Henning:
White TV har nu fått kontakt med ett mycket pålitligt vittne, Johan Holmgren, som är grundare och styrelsemedlem i vårt nya parti Populisterna. Johan kan man lita på.
Han berättade för White TV att han åkte på Essingeleden norrut ca. 14.15 den 7 april 2017 och såg då två helikoptrar Sikorsky UH-60, kallad Black Hawk, flyga från Stockholms innerstad i västlig riktning ut ur den kungliga huvudstaden över Essingeleden.
2 Sikorsky UH-60 Black Hawk över Stockholm en timme före lastbilsattacken den 7 april 2017
Datum och klockslag för det inträffade kan vara av speciell betydelse menar Jori:
Last night in Sweden sa Trump lördag den 18 Februari. Last night var då Fredagen den 17 februari och världen, speciellt Sverige, stod förvirrad och undrade vad han menade. Vad hände egentligen last night in Sweden? Vad menade han?

7 veckor senare (alltså 7 gånger 7 dagar senare), frdagen den 7 April så får Sverige en "last night" värd att nämna så som Trump gjorde.

7 april är 77 dagar efter att trump tillträder som prelle. När han tillträde var han 70 år + 7 månader + 7 dagar gammal.....
7 April, = 7 + 4 = 11

Månen var även den 11 dagar gammal

Bilen kapas framför 7eleven och krockas sedan in i Drottninggatan 47.

Attacken skedde kring tre tiden. Det enda specifika klockslaget som finns i rapportering àr 14.53,,, Det àr 7 minuter i tre och reduceras ner till 4. (1+4+5+3 = 13... 1+3 = 4)

Någon som kan förklara betydelsen av 7-11?
Last night in Sweden!
Eller bakgrunden till företaget Spendrups:
Förresten - är företaget Spendrup - som ägs av judar - med i den sionistiska VÄRLDSKONSPIRATIONEN - den som vill ha Lucifer (Satan) på tronen?!
ATTACKEN I STOCKHOLM - FAKE NEWS
Vad Gud egentligen tycker om terrorattacker där oskyldiga dör intresserar nog många. Patrik, som är god vän med Gud, kan fråga honom direkt:
Jag frågade min man profet Patrik (som numera även är en privat mentor för ett antal människor och pastor i en församling)
'Älskling, vad säger GUD om detta?'

Patrik blundar och frågar Herren
'Ja, GUD vad säger du?'

GUD svarar omedelbart och tydligt, men en hörbar röst till Patrik:
'Inte alla människor kommer in i himlen, för skulle alla släppas in,
så skulle himlen se ut precis som jorden.
Jag släpper inte in vem som helst i mitt hem, och det ska inte ni göra heller'
Terrorattacken i Stockholm, vad säger GUD?
Vissa ser andra möjliga motiv än religiös fanatism. Kristoffer undrar över det som inträffade ungefär samtidigt:
Det hitills största offret för händelsen är att rapporteringen om USA:s flagranta och folkrättsvidriga robotattack på Syrien bara några timmar tidigare, drunkar i massmedias och statsministerns överreaktioner och hysteri rörande en ännu icke utredd trafikhändelse som tyvärr inte på något sätt är unik, vad gäller antalet skadade och omkomna.

Är detta hur globalisterna, i skydd av en diversions- och desinformationskampanj om påstådd inhemsk ölbilsterrorism, styr den kollektiva tankeprocessen hos ett helt folk – blott timmar efter att man låtit USA avfyra vad som kan bli den första salvan i ett tredje världskrig?
Alla överreaktioners moder
Många känner ett behov av att hjälpa till, att försöka göra jorden lite bättre. Mia har förslag på vad du kan göra:
Visualisera en lila låga över Syrien, som renar energin över hela området. Låt sedan lågan expandera tills den omsluter hela jordklotet, och låt den rena energin över hela vår planet
Visualisera sedan ett mjukt rosa sken som helar alla människor i Syrien och möjliggör fred i området. Låt sedan ljuset expandera vidare tills det omsluter hela jordklotet, och låt det hela alla människor på den här planeten
Massmeditation för världsfred
Manifestationer efter terrordådet för kärlek och uppmaningar till lugn har inte tagits så väl emot av alla, till exempel En Stella:
Efter att fyra liv i fredags offrades av samma Psykopatiska Parasit Sammanslutning – PPS, och springhjonen i den svenska regeringen nu applåderar sig själva och de andra orderföljarna om hur bra de hanterat terrorattacken för att inge förtroende som styre för att strama åt kontrollen i försöket att utföra PPS onda plan om One World Corporation, har de samtidigt mage att uttala sig om att vi ska hålla oss lugna och inte vara rädda, och det är visserligen till ingen nytta att vara rädd eller att agera i panik, MEN, vi ska vara rädda, väldigt rädda, för Psykopaterna skyr som sagt inga medel och liv offras inte bara i Sverige utan globalt i stora siffror antal döda och har gjorts länge, MEN, vi ska agera smart, ta tillfället som erbjuds till utveckling både för personligt utvecklig samt det gemensamma delade medvetandet som nu kan växa och med det kan vi införa början till det nya samhället som är FÖR mänsklighetens välmående och inte en individs begäran. (Läs egots förfall).
De goda människorna vinner alltid…
Vad som kommer att ske nu är naturligtvis en intressant fråga. Kommer det att påverka nästa års riksdagsval i Sverige till exempel? Dr. Jackson tror det:
Jag läste i Nyheter Idag att en del människor är oroliga att Sverigedemokraterna kommer att få många nya sympatisörer efter terrordådet i Stockholm genomfört av en muslim.

Jag tror inte de behöver vara så oroliga. Hälften av SD:s sympatisörer kommer nämligen att lämna SD för att gå till Nordiska Motståndsrörelsen och många andra kommer att gå direkt till NMR utan mellanstationen SD.
Efter terrorn: SD:s väljare kommer halveras – då dessa väljare går till NMR
Sen finns ju också den insmugglade IS-armén som är Hennings stora orosmoln:
Antingen har den sedan läge insmugglade ISIS-armén i Sverige försökt att slå till mot Stockholm på flera platser igår eller det hela var en övning av polisen, Säpo och försvaret för att just träna emot en sådan situation.
Emot eventuella ISIS-armé-krigshandlingar talar att det inte rapporterats om skottlossningar och andra terrordåd från andra städer i Sverige igår. När ISIS-amén i Sverige slår till har de bara en chans och då måste de utnyttja samtliga resurser de har, samtidigt. Då fäller de sändningsmaster, blockerar brorar och lamslår annan kommunikation. Dessutom ger de inte upp i tystnad. De kämpar intill sista man och spränger sig sedan gärna själv i luften, för att komma åt så många jungfrur som möjligt. Det har inte rapporterats de minsta spår av sådana krigshandlingar igår heller.
Varför mörklägger polisen+ fulmedia de andra skottlossningarna i Stockholm, Centralen Fridhemsplan?

måndag 24 april 2017

Martin Gustavsson från Vetenskapliga partiet

Del två av intervjun med Martin Gustavsson från Vetenskapliga partiet. Ett inlägg i serien Svenska partier.


F: Berätta lite om dig själv.

Jag är egentligen inte så väldigt viktig, men alla Sveriges vetenskapligt lagda människor är viktiga för vårt parti. Det kan vara ingenjörer, läkare och lärare etc. Jag är endast en ingenjör med hög förmåga att se samband som mediterat flitigt, men min funktion är egentligen enbart att utgöra en slags permanent säkerhetsvakt för de två partierna Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet samt att deltaga i samtalet.

F: Jag undrar lite över detta med meditation. Många ser det som en avslappningsmetod, men du talar om det som en metod för att komma fram till eller inse saker?

Kul att du undrar, men det är väldigt lätt att uppleva själv. Prova gärna 30 sekunder, en minut, nästa gång två minuter o.s.v. När du är uppe i ungefär en timme kan du göra en reträtt också. 10 dagar är vanligt.

Det är avslappnande att andas djupt och sitta still eller gå sakta. När man slappnar av och andas djupt läker hjärnan, det är lite som att sova fastän man är vaken och betraktar sina drömmar vaket, men liksom utifrån som om man själv inte är en del av dem, som att man själv blir ett högre väsen som betraktar jaget.

Man kan släcka ut icke-konstruktiva tankar och dåliga minnen och förstärka positiva och konstruktiva tankar. Man kan även tänka saker färdigt i flera steg och sedan släcka ned dessa tankar också om de inte leder någonstans eller be någon om hjälp att diskutera saken om man inte får ordning på det.

Man kan förbinda och relatera tankar i meditation. Man kan i meditation få nya tankar och upplevelser. Tömmer man ut det ovidkommande finns det rum för nytt tänkande och ny visdom. Läser man ex. vad en filosof skrivit kan man sedan meditera på vad filosofen sagt, relatera det till annat man känner till och sedan läsa fler olika filosofer.

Är det lite tomt kan man sedan kan ex. fylla på med skeptikerskolan eller läsa in sig på argumentationsfel eller hypotetisk deduktiv metod och relatera och meditera på det också.

F: Vilka fler partier än Vetenskapliga partiet ingår i Valsamverkanspartiet?

Jämställda partiet och Svensk Ekologisk Demokratisk Socialism ingår i Valsamverkanspartiet idag. Vi hoppas på fler deltagande partier som är nya, små eller ligger nära eller under 4%-spärren.


F: Som utomstående får man lätt intrycket att Jämställda partiet och Svensk Ekologisk Demokratisk Socialism i själva verket är samma parti som Vetenskapliga partiet. Är det så?

Nej, men vi har många åsikter gemensamt. I Svensk Ekologisk Demokratisk Socialism är även de som är kristna välkomna om jag förstått saken rätt. Vetenskapliga partiet är emot alla religioner och vi är ateister.

Jämställda partiet försöker, vad jag kan förstå, dra mer balanserade och intelligenta feminister ut ur radikalfeminismens klor och även välkomna jämställda män in i partiet också utan att de behöver kalla sig för feminister.

Vetenskapliga partiet tror att jämställdhet kommer automatiskt när man minskar klyftorna i samhället, men vi förstår att kvinnor som misslyckats i andra partier kan ha en annan åsikt. I minst 50% av fallen är det naturligtvis en man som kommer få representera det onda av den som tagit på sig offerkoftan.

Det är mänskligt att bli arg och ledsen, generalisera och blir rasistiskt sexistisk. “Vita män” tycks vara speciellt angripna av feminister om jag förstått saken rätt. Det kan läkas ut mentalt om man är motiverad.

F: Du har alltså inte grundat dessa partier och är inte medlem i dem? Har du träffat grundarna eller några medlemmar från dem?

Nej. En kvinna vid namn Malin Eriksson och en person jag tror heter Tomas verkar grundat dessa två partier och det är heller inte nödvändigt att träffas i verkliga livet. Valsamverkan handlar inte om att komma överens om en gemensam politik, bara om att skaffa riksdagsmandat till de ingående partiernas utvalda kandidater som jag registrerar inför valet.

När kandidaterna väl får mandat i riksdagen kan de samverka med vilka andra partier de vill i riksdagen på order av sina egna medlemmar.

F: Hur började du arbeta för partiet?

Jag som säkerhetsvakt är grundaren av det som idag heter Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet, två partier som startades samtidigt som en helhetslösning September 2012. Det var slutresultatet av djup meditation under en längre period.

F: Vad gör egentligen en säkerhetsvakt i ett parti?

Säkerhetsvaktens uppgift är till att skydda partiet från yttre angrepp. Det finns olika typer av angrepp, ex. infiltration, internettrolling och andra psykologiska trix som kan skada ett parti. Säkerhetsvakten är där för att skydda deltagarna mot sådana angrepp och för att uppmuntra de som ev. har drabbats.

F: Kan man bli vald till säkerhetsvakt eller sker den tillsättningen på annat sätt?

Ja. Om säkerhetsvakten säger upp sig eller avlider påbörjas en process som involverar presentationer, meditation och votering för att välja en ny säkerhetsvakt.

F: Har du varit engagerade i något annat, nu eller tidigare?

Ja. För Miljöpartiet satt jag en tid i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i en kommun. För Direktdemokraterna var jag medgrundare, tidvis officiell ordförande, samt moderator. Jag har även tagit en kort tur in i Gröna partiet som var en utbrytning av ca 50 personer ur Miljöpartiet som tyvärr lades ned.


F: Vill du berätta lite om "Kung Martins parti"?

Absolut. Kung Martins parti var det första glädjande mentala steget mot Vetenskapliga partiet och är otroligt relevant. Min grundtanke var att de religiösa i politiken, som oftast beter sig ganska ologiskt, ändå skulle acceptera en trevlig kung kallad av Gud, även om min definition av Gud som ateist och vetenskapligt lagd givetvis inte är Demiurgen, som leder människor till ogudaktigt beteende. Min ”gud”, d.v.s. det jag dyrkar och spenderar min tid med är den inre övertygelsen vad som är rätt och riktigt långsiktigt för alla människor, även för framtidens generationer.

Kung Martins parti blev även grunden för hur ett parti kan skyddas mot infiltration och förstörelse, efter mina negativa erfarenheter av andra partier, förutom en clown-kung även kan glädja barn och vuxna.

Jag kom på i meditation att varje parti behöver en permanent säkerhetsvakt, eller åtminstone en inre permanent kärna, en centralkommitté, som kan stoppa infiltration och förstörelse, annars kan det givetvis gå som det gått för Miljöpartiet, Socialdemokraterna eller Direktdemokraterna där grundarnas ideal har körts över.

Kung Martins parti var dessutom ett försök till s.k. “gerillamarknadsföring” på ett kul sätt, eftersom Sveriges demokrati faktiskt har en maktlös kung som aldrig bär kungakrona, men ändå står symbol för en gammal diktatur, hur besynnerligt det än kan verka så här år 2017. Drottningen får numera bära de olika hattarna förutom när någon skojar till det med kungen.

Att bli statsminister är också som att denne blir en slags “folkung” vald i ett ”folkland”, även om makten i Sverige mellan valen naturligtvis ligger hos riksdagens representanter. Men ändå är statsministern alltså en indirekt demokratiskt vald slags kung med åtminstone ett mandat i riksdagen och inte en kung som fått ämbetet genom arvsmonarki.

Namnbytet till Vetenskapliga partiet var en logisk konsekvens av att gerillamarknadsföringen med Kung Martins parti inte fungerade särskilt väl. Jag gillar personligen ämnet mer än vad centralkommittén gör. Kung Martins parti är i min mening annorlunda och verkligen tankeväckande, precis som bloggen ”Jag vill vara farlig”.

Betydligt mer tragikomiskt är, i min mening, att människor idag gärna röstar på människor som spelar seriösa i kostym och slips men sedan beter sig som clowner realpolitiskt. Det omvända vore bättre, anser jag, enligt principen; – Välj en clown med humor som sedan beter sig seriöst med landets ekonomi och välfärd! – En människa som vill få sina medmänniskor att skratta kommer inte försöka få dem att gråta!

Anledningen att Kung Martins parti lades ned är att det stora flertalet människor inte hade humor nog eller inte var mentalt redo att ansluta sig till detta parti. Den spexiga kungautstyrseln används numera endast för att glädja barn och på karnevaler, i barnprogram eller andra spexiga tillställningar med hänsyn till centralkommitténs interna diskussioner om vår framtoning.

F: Hur är det med Rasistiska partiet och Islamofobiska partiet, de är också dina skapelser?

Det skulle man faktiskt kunna tro. Kanske är det inte seriöst menat men mera ett spex mot de som missbrukar orden? Du kan kanske fråga dem?

söndag 23 april 2017

Om Vetenskapliga partiet

Intervju med Martin Gustavsson från Vetenskapliga partiet. Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Berätta lite om Vetenskapliga partiet.

Tacksamhet för visat intresse. Vetenskapliga partiet har intentionen att vara ett vetenskapligt alternativ till dagens politik. Vårt generella mål är att göra det bästa för framtidens generationer långsiktigt och vi kommer fram till vad som bör göras genom samtal mellan vetenskapligt lagda människor.

Partiet är därför väldigt påverkbart av människor med hållbara bevis för sin sak, samtidigt är vi inte särskilt påverkbara genom infiltration, s.k. entrism, ej heller känsliga för tabu-beläggning, massmediala drev eller argumentationsfel som annars är vanliga problem för de flesta partier.


F: Är det alltid möjligt för vetenskapligt lagda människor att komma överens om det bästa att göra?

Ja. Det är tror jag. Vi använder s.k. hypotetisk deduktion som princip. Det kan naturligtvis finnas kortsiktigt egoistiska mål som kan förhindra att även en vetenskapligt lagd individ kommer till en sannolik slutsats, men då behövs det endast mer meditation/introspektion så att fokuset på vår gemensamma grundläggande vision blir ett med hela personens system, nämligen det bästa för framtidens generationer. Kommer man inte överens är det mer vetenskapligt arbete eller mer meditation/introspektion som behövs, anser jag.

F: Är partiet bara bekymrat om det bästa för framtida generationer? Är vilka försakelser som helst OK för nuvarande generationer bara de är bäst för framtiden?

Ja. Försakelser är nödvändiga, men inte vilka försakelser som helst. Bara de som leder med förnuft och känsla mot målet som är balans med naturen och det bästa för framtidens generationer. En stor förståelse och enighet måste finnas för det som ska genomföras. Så ska en riktig demokrati fungera. Besluten måste ha stöd hos folket.

F: Är infiltration ett stort problem i dagens partier?

Ja. Det är min uppfattning, även om jag kan ha fel. Är det inte infiltration som förstört Sveriges partier så är det kanske korruption, eller möjligtvis ren dumhet, som ex. beror på alltför flitigt betraktande av utlandsägd eller lands-illojal monopolkapitalistisk media. Jag vet inte vad som är värst.

När jag gick med i Miljöpartiet var det exempelvis ett parti för ekologi, rättvisa, demokrati som var motståndare till kärnkraft. I dag är realpolitiken det motsatta. Miljöpartiet har tagit bort utträdeskravet ur EU som är en icke-ekologisk odemokratisk konstruktion som leder till mer orättvisor. Clownerna i Miljöpartiet har t.o.m. röstat för 30 år till med kärnkraft. Partiets tidigare ledare och många f.d. medlemmar har reagerat mot detta givetvis, precis som jag har gjort.

Socialdemokraterna, innan och med Olof Palme, var likaså ett tydligt nationellt protektionistiskt parti för demokrati och socialism som gjorde det bästa för Sveriges folk. Vi stöttade andra folk internationellt i ex. Sydafrika mot apartheid och i Vietnam mot USA:s imperialism, men det var aldrig något tal om att deras kamp för nationell rättvisa och demokrati skulle realiseras genom någon social dumpning av extrema islamister eller kriminella element i Sverige. Vi delade på jobben och folket som kom kunde integreras relativt effektivt. Idag är Socialdemokraterna ett helt annat parti.

F: Vilken är partiets vision för Sverige?

Vår vision är att framtidens generationer i Sverige ska vara stolta över vad vi gjorde långsiktigt med vårt land.

Vår vision är ett mer vetenskapligt och ekologiskt samhälle som är mer självförsörjande med ett fullt fungerande totalförsvar mot asteroider och supervulkaner, ett modernt och automatiserat Sverige där människorna får mer fritid i naturen och med andra fritidsaktiviteter med bibehållen köpkraft.

Vår vision är ökat inslag av samtalsdemokrati och välinformerade folkomröstningar om ex. EU-medlemskapet, migrationen och om kärnkraften, sådant som berör människorna och gör att de känner sig delaktiga i politiken och känner att de får göra sin röst hörd.

Vår vision är att skapa mer välfärd för alla medborgare, ett samhälle där fattig och rik inte är i konflikt med varandra, där alla har råd att unna sig saker och samtidigt har en rimlig nivå av frihet, ett samhälle där våldtäkter, rån och mordfrekvens är låg och där lyckan för medborgarna är hög.

F: Är asteroider och supervulkaner ett hot som de andra partierna underskattar?

Ja. Jag tror att de underskattar det hotet, jämfört med det monopolkapitalistiskt framdrivna klimathotet. Ett stort asteroidnedslag eller ett supervulkanutbrott kan enligt forskarna innebära flera år utan somrar, särskilt närmare polerna där Sverige befinner sig. Då måste man ha ett väl förberett totalförsvar, kanske rentutav kunna transportera en stor del av befolkningen söderut under några år.

F: Vilka är de idag viktigaste frågorna för partiet?

De tre viktigaste frågorna för partiet är:

Meditation i tystnad, för med ett lugnt öppet sinne kan man se samband och sannolikheter tydligare.
Det kan ex. betyda för Sverige att meditation/introspektion och moralfilosofi kommer stå på skolschemat och att elevernas och lärarnas rättighet till lugn och ro i skolan kommer bli en väldigt hög prioritet. Ingenting får pressa eller stressa eleverna. Så är det inte idag, tyvärr.

Nedväxt till balans med naturen, i Sverige och i världen.
Det kan ex. betyda att invandringen kommer bli mycket begränsad och att barnlösa och familjer med 1-2 barn kommer att favoriseras, kanske att bistånd villkoras genom motprestationer som löser grundproblemen långsiktigt.

Samverkan och enhet mellan människor, men på ett förnuftigt sätt.
Det kan ex. betyda att vi kommer få uppleva ett mer kreativt problemlösande debattklimat i våra politiska rum där både långsiktigt förnuft och känsla är två viktiga delar som leder till mer långsiktiga lösningar som är vetenskapligt grundade och därför kan ena en stor del av Sveriges medborgare.

F: Vissa ser nog inte hur meditation i skolan kan hjälpa Sverige till att bli ett mer modernt och automatiserat samhälle, jämfört med t.ex. matematik eller naturvetenskap?

Det tror jag inte. Det är lätt att inse att man genom meditation skapar lugn och minskad oro för ex. betyg eller vad som sker i elevens hem. Om detta bearbetas och sedan dessa tankar kan släckas ut kan eleven fokusera bättre på ämnet och känna glädje i skolan och sannolikt komma ihåg bättre vad som lärts ut.

F: Vad kan menas med att favorisera barnlösa och få-barns-familjer?

Det kan ex. innebära att flerbarnstillägget dras in och att fler än två barn inte ger några extra bidrag, medan bidraget kanske höjs till familjers första två barn.

F: Vilka realistiska mål har partiet för den närmaste framtiden?

Eftersom partiet är ganska nytt är vi alla eniga i att det huvudproblem som måste överbryggas är 4%-spärren. Vi är därför alla eniga i en bred öppen regnbågsallians med andra partier.


F: Hur stort är Vetenskapliga partiet idag?

Hur många medlemmar vi har svarar vi inte på. Vi avslöjar heller inte deras identiteter såvida de inte vill det, ex. om de vill vara med på valsedeln eller vill bli lokala talespersoner. Hur många röster vi får i opinionsundersökningar kan vi heller inte veta, eftersom detta inte redovisas av opinionsinstituten. Det jag finner mer intressant när missnöjet är stort med politiken är varje partis rent matematiska potential.

F: Om jag förstår det rätt så har Vetenskapliga partiet redan varit politiskt representerat i en kommun?

Nej. Vetenskapliga partiet har inte varit representerat i någon kommun. Kommunpolitik blir endast intressant om Vetenskapliga partiet får många röster i riksdagsvalet genom Valsamverkanspartiet och om det finns ett lokalt intresse för att bedriva en mer vetenskapligt grundad kommunpolitik i kommunerna.

F: Jag syftade på Cornelia Dahlberg. Var inte hon medlem i Vetenskapliga partiet samtidigt som hon satt i kommunfullmäktige?

Nej. Det tror jag inte, men om jag minns rätt har Cornelia Dahlberg som söker namnförslag till ett nytt parti suttit i kommunfullmäktige för Enhet i Norrköping förut, men du kan gärna fråga henne om det är korrekt.

F: Jag blir lite förvirrad angående att bli medlem i Vetenskapliga partiet och att starta ett parti som samarbetar i Valsamverkanspartiet. Är det någon som verkligen blir medlem i partiet?

Då ska jag försöka förklara med olika exempel.

Kristdemokraterna hade alltsedan partiet bildades 1964 legat under 4%-spärren i riksdagsvalen innan de förnuftigt nog valsamverkade sig in i riksdagen tillsammans med Centerpartiet.

Föreställ dig många pyramider som omges av ett kraftfält! Varje pyramid har en vision och en ledare. Pyramidernas storlekar inom kraftfältet beror av antal följare.

Ju fler följare pyramiderna inuti kraftfältet får desto starkare blir kraftfältet. Kraftfältet är Valsamverkanspartiet. En av pyramiderna inuti kraftfältet är Vetenskapliga partiet. En annan av pyramiderna kan vara det parti du tillhör.

Vetenskapliga partiets vision är det bästa för framtidens generationer genom vetenskapliga metoder och genom meditation/introspektion. Andra pyramider kan ha andra visioner, ex. digital direktdemokrati, eller Jesus värderingar, Jämställdhet etc. etc.

Alla partier som medverkar utgör alltså en helhetslösning som löser en mängd olika problem för alla som vill erbjuda folket fler valmöjligheter som dessutom får mandat i riksdagen.

Du kan kanske få ännu mer förståelse om du läser om kända valallianser genom historien?

Javisst har vi medlemmar.

Del två av intervjun.

Svenska partier

Inför riksdagsvalet 2018 lanseras det många nya partier i Sverige vid sidan av de etablerade. I en serie inlägg kommer jag att publicera nyheter och genomföra intervjuer med representanter för en del av dessa.

Oroas du av supervulkaner och asteroidnedslag? Läs intervjun med Martin Gustavsson från Vetenskapliga partiet.

Nyheten Naturens parti hotade av CIA.

Tycker du att TV-tittande hos ungdomar och matematikundervisning i skolan är stora problem? Läs intervjun med Naturens parti.

torsdag 20 april 2017

Medias rapporter om skottlossning 7/4

Under lastbilsattacken i Stockholm förekom det många uppmaningar i sociala medier att inte sprida rykten och att bara lita på etablerade media. Att dessa två råd i själva verket var motstridiga var tydligt för många betraktare eftersom just etablerade media spred många rykten, till exempel om skottlossning på olika platser. Eftersom dessa varningar är på väg att försvinna från till exempel Twitter (oklart om de tas bort av användarna eller om Twitter själv gör gamla tweets osökbara) vill jag i detta inlägg samla ett par exempel på vad som  rapporterade fredag eftermiddag och kväll den sjunde april 2017.

Aftonbladet rapporterar att Dagens Nyheter rapporterar om skottlossning vid Fridhemsplan. 
Svenska Dagbladets Ivar Arpi rapporterar att Expressen rapporterar om skottlossning vid Åhléns City och Hötorget.
Expressen rapporterar att Dagens Nyheter rapporterar om skottlossning vid Fridhemsplan.
 
SVT rapporterar om skottlossning vid Centralen.
Expressen rapporterar om tre beväpnade män i lastbilen.

Lojura om den sensuella könsdynamiken

Del två av intervjun med den ganska snälla rebellen Lojura Rándottir. Läs det ett. Ett inlägg i serien Svenska bloggare.

F) Du har uttryckt ganska negativa åsikter om lönearbete?

Ett kall jag givits är att söka mig från penningar, & sålunda även lönearbete. Vad som är illa i min personliga levnad, behöver dock ej vara illa för var & en - vi har olika kall, olika syften. Som norm kan jag dock ej se hur lönearbete drivet av pengar kan leda till någonting som inte är symbolikinsamlande kapitalism förfrämligad från den reella ekonomin - Jordens resurser, samt det reella arbetet - bobygge, värme, mättnad, kärlek, avel, omhändertagande av varandra.

Finner det även oattraktivt att en man väljer att arbeta för en herres smulor, än att vara herre över egen härd; främst försörja sig på vad vi tillsammans skapar & inom familjen vara den dominanta kraften han ej kan vara som foglig undersåte gentemot industrialismen. Att mödrar så som systemet är uppbyggt skall lockas till lönearbete ist. för fokus på barnfostran, är även det skändligt & jag har svårt att greppa vidden av den propaganda som har fått familjer att godkänna detta - att lämna fostran i statens händer.

Lönearbete i sig kan kanske vara gott - men inte till denna grad & på detta vis, & inte av mig el. av den man jag sällskapar. Sådan är strävan.

F) En del personer som vill leva sitt liv utanför samhället verkar basera sin önskan på ett teoretiskt resonemang (massan ska inte förtrycka individen, staten är ond). Men när du använder ordet "kall" gissar jag att ditt beslut är mer känslomässigt baserat?

Det är ett kall från gud, baserat på drömsymbolik. Det är dock även grundat i förnuft; om jag ej vill vara slav för företagspamparna, hur gör jag då? Jag ser givetvis till att jag ej är beroende av att konsumera deras föda & ting. Vill ej leva ett liv utanför samhället (dock stora civilisationen), utan genom hur jag lever livet forma samhället i önskvärd riktning.

F) Även dina åsikter om "sensuell könsdynamik" kanske kan vara lite kontroversiella. Att män och kvinnor i grunden är lika, att könet bara är en social skapelse, är saker du inte håller med om?

Man & Kvinna vibrerar i olika frekvens, & gör för det sunda samhället samt eget välbefinnande gott i att kultivera essens. Variation finnes givetvis, men för att med färgskala förklara så hävdar jag att mannen befinner sig inom den blå skalan, med dess variation från mörk marin till blek blålila - kvinnan befinner sig inom det röda spektrumet, med dess variation från passionerat röd till vän skär violett. Att erbjuda & uppmuntra till regnbågsidentiteter skapar just regnbågssamhälle; en jävla cirkus, av ledsna clowner & skäggiga damer - vilka ej vill gå till sängs med varandra!

Sociala konstruktioner är även dessa ett faktum, men kan lika väl kallas för 'fostran' el. 'social kultivering' & är i mitt tycke - om hälsosamt betänkt, ej kontrollerat av kommersen - positivt. Flickan må än vara ett barn, men hon bör fostras för att vid pubertetens intåg känna sig trygg i sin roll som Kvinna, likt pojken skall lära sig att handskas med faktumet att han en vacker dag blir Man. Sociala konstruktioner hänvisar, & uppmuntrar än mer biologiskt befäst könsdimorfism, vilket för merpart av däggdjur gagnar släktets överlevnad.

F) När man pratar om socialt konstruerade könsroller brukar man oftast göra det i motsats till biologiska kön. Men i din förståelse av man och kvinna finns ett stort inslag av biologiskt betingade beteenden?

Ja, vi är i stort karaktärsbetingade av biologi, & den verkar i symbios med socialisering; dessa föder varandra & står ej i motsats.

F) Förstår jag dig rätt att du menar att de nuvarande populära regnbågsidentiterna är formade av kommersen? Eller bara att kommersen understödjer utvecklingen? Kan du utveckla resonemanget?

Så menar jag inte. Däremot spelar säkerligen propaganda, vilseledande fostran & hormonella störningar (bovar är exv. plaster, preventivmedel & soya) stora roller.

F) Vilken relation har du till feminismen? Både ordet och företeelsen.

'Feminism' är ett totalt urvattnat begrepp: människor vilka kallar sig för feminister, klumpar samman allt vad dessa tycker är viktigt under paroll för feminism (exv. antirasism & fettaktivism, som inte har ett jota med att värna kvinnan att göra) & människor vilka kallar sig för antifeminister gör likaså. Bägge parter är lika irriterande. Jag värnar Kvinnan & tillhör ej någon -ism.

F) Rörande inre utveckling vill jag fråga om droger. Som jag kan minnas det var du tidigt negativt inställd till rusmedel, både alkohol och av illegal typ, men denna inställningen verkar ha ändrats med tiden. Korrekt?

Detta har du fått om bakfoten! Ej varit negativt inställd till existens el. bruk av droger (vilket ju är båd medikament & lystningsrus; så märkligt, att vara emot naturegen medikament & lek) per se - däremot har jag under min tidiga uppväxt valt bort rusmedel - när jämnåriga skapade alkoholvanor, gjorde jag inte det.

Fanns föga lockelse för alkoholen, & finns ej heller idag - även om jag nu har provat fylla, & är än mer stärkt i att det finns trevligare rusmedel. Cannabis var jag dock nyfiken på, & min första berusning skedde av bjudjoint när jag var ~21 år. Fann starkt tycke för ganja, & detsamma år även kraftigare psykedelikum: psilocybinsvamp. Psykedelikum jag har brukat är utöver magiska svampar/tryfflar även frön av Hawaiian Baby Woodrose, LSD, ayahusca & rök-DMT.. et cetera, kanske.

F) Lite mer angående att se sina personliga preferenser som universella: i dina texter framgår att din idealman är ljushyad (blond? blåögd?) och inte mörk. Vissa människor verkar ta illa vid sig av detta. Ser du själv din preferens som något högst personligt, eller drar du några mer allmänna växlar av det? 

Åter: handlar ej om att jag navelskådande ser egna preferenser som universella, utan att jag är kunnig om omvärld. Det ljusa yttre vilket attraherar är nyans, men även ansiktsdragens komposition är i högsta grad av vikt & beroende av etnicitet. Det nordiska mansansiktet är i mitt tycke det mest tilltalande; blond & blåögd behöver han dock inte vara - nordlig benstomme & blekt skinn är vackert nog.

Att även andra människor i stort främst attraheras av etniska likheter är inte någonting som jag har en åsikt om - det är vedertagen fakta, icke skymd av undantagen & i sanning inte skymd av undantag vilka framlockas av den propaganda av mörka män med ljusa kvinnor, vilken vi kan se. Prioriterad rang av sådan preferens kan dock märkbart skilja sig, & en majoritet av ljusa kvinnor kommer till syvende & sist att välja en dominant mörk man framför en passiv ljus man - men vid fri fantasi önska sig en dominant ljus man.

F) Är du nöjd med din blogg?

Ja. Aktiv kommentarsektion vore trevligt, men publik kan icke piskas för kommunikation.

F) Vilka reaktioner får du på dina blogginlägg?

2oo7, när jag under min Skinhead Barbiedoll-era hade ett av Sveriges större bloggpalats samt befann mig i hav av snorungar under Blogg.se-flik, mottog jag mången aggressiv kommentar om att jag var korkad & ful samt bör dö & våldtas, men sådant avtog slutligen av metoderna byte av plattform samt att ignorera; dessa människor önskar ha inverkan, & ser sina surmulna dumheter vara för trista om så ej sker.

Uppskattning har dock alltid varit mer framträdande. Texterna anses poetiska & skarpsinniga, fotografierna & målningarna vackra - intention samt stoff genuint. Ibland kan jag dock undra hur det kommer sig att människor så sällan förfasas över visst skrivet - så som att jämföra kvinnoväsen med hundens psyke. Vill gärna tro att det beror på att dom förstår att jag är rarhjärtad & vill väl, även om olika perspektiv kan provocera. Som konstnärinna har jag självfallet även viss immunitet, när tunga talar trotsigt.

F) En sak som bidrog till mycket fientlighet under denna tid var väl din porrkarriär. Vill du berätta lite om den?

Vad jag minns retade pornografin ej upp mången; tror nog att du söker en ingång för att ta upp ämnet, eller hur? Däremot retade min bara hud upp stor skara unga töser - vilket var bra större morot än att fresta unga män; det kan vara mer roande att vara retsam mot hysteriska flickor än att lusta karlar. Främst ser jag dock det nakna som konst & ej provokation - hud är vackert, djurnära. Även min samhällskritik fick folk att fräsa; jag debatterade exv. frekvent legalisering av prostitution.

Arbetade med pornografi - sexuell teater - från 2oo7 - 2oo8. Ett relativt perifert skeende i mitt liv. Om du vill veta någonting specifikt så får du fråga om detta, för i mitt tycke är tiden som porraktris så ointressant att jag inte vet vad att berätta. Om jag skulle ha någonting att säga, skulle jag skriva en bok & därmed få simpel slant av folkets nosighet - men, det finns verkligen ingenting särskilt att säga om den saken. Pornografi som allmänt fenomen är desto intressantare ämne!

F) Jag kan inte låta bli att fråga om detta med språket, har du alltid skrivit som du gör? Skriver du avsiktligt "krångligt" eller blir det bara så? 

Skriver som jag gör för att så faller sig naturligt. Ändrar jag detta, gör jag mig till & hämmar poesin. Vissa texter är dock medvetet särdeles snåriga, då sådant abstrakt tenderar att trigga introspektion, & jag önskar appellera aktiva tänkare före passiv publik.

F) Har ditt bloggande haft några negativa konsekvenser för dig personligen?

Med all säkerhet - men, inte i fall jag specifikt känner till/kan minnas, & förmodar även att vad gynnsamt varit (vänskapliga kontakter, potential för influens samt konstnärlig spridning) även varit av mer betydande kraft än eventuella krux. När jag 2oo9 var i mental oreda & patient inom psykiatrin samt mottog socialbidrag, anordnades institutionerna emellan ett möte sedan min socialsekreterare trillat in till min blogg & misstolkat komiska överdrifter samt rena retsamheter. Min duktige läkare lugnade då denne (även denne var dock duktig, men orolig) med att jag är punkare & konstnärinna; att var ord inte nödvändigtvis speglade sinne & vardag, utan var desto mer lekfullt att tolka.

F) Är det något du vill förändra/förbättra med ditt bloggande?

Under en period skrevs var post på båd svenska & engelska, vilket är menat att återkomma till. Vill även vidga vy med fler videor samt audio-format.

F) Läser du andra bloggar? Har du några tips på bra bloggar eller andra bra saker på internet?

Alternativ.nu & The Dark Mountain Project är nyttosidor.

onsdag 19 april 2017

Vad är otrygghet?

Innehållet i de trygghetsundersökningar som genomförs av Brottsförebyggande rådet (Brå) bedöms ofta som nyhetsvärt material (Aftonbladet, Metro, SVT). Dessa undersökningar genomförs av SCB där det kallas att "kartlägga trygghet och otrygghet där du bor". Eftersom SCB är intresserade av att utreda hur det egentligen ligger till så kontaktade de mig eftersom jag, som medelålders, vit, heterosexuell cis-man, självfallet har bäst koll på läget.

I undersökningen fanns det några olika olika delar, en del handlade om man utsatts för brott under 2016, en annan om man oroat sig för att bli utsatt för brott och en tredje om vilket förtroende man har för rättsväsendet.

Frågorna om vilka brott man utsatts för börjar med en förmaning att bara rapportera händelser under 2016. Sedan börjar frågorna: har du eller någon annan i ditt hushåll fått en cykel stulen under 2016? Har du eller någon annan i ditt hushåll fått en bil stulen? Har någon rånat eller försökt att råna dig? Har någon med avsikt slagit, sparkat eller på annat sätt utsatt dig för fysiskt våld, så att du skadades eller så att det gjorde ont? Inga konstigheter så långt.

Men sen blir det lite underligt:
Har "någon i syfte att kränka [...] dig spridit [...] kommentarer om dig på internet" under 2016? Efter ett stort antal frågor om att få tillhörigheter stulna, bli hotad eller fysiskt misshandlad kommer en fråga om någon försökt kränka dig i kommentarsfältet på YouTube? Dessutom tillhör alltså frågan sektionen om "utsatthet för brott". Så om BRÅ rapporterar att antalet personer som utsatts för brott ökar, kan det bero på att folk tycker att andra varit elaka mot dem på Instagram.

I undersökning efterfrågas också om man har ändrat sitt beteende i olika avseenden för att undvika brott. Detta för att kartlägga otryggheten "där du bor". Även här sticker trollen på internet upp sina fula huvuden.
Ökad otrygghet i ett visst bostadsområde kan alltså bero på att respondenter där inte vågar posta saker på Facebook. Människor som flytt till Sverige och inte vågar uttrycka sig fritt på internet av rädsla för att släktingar i hemlandet ska råka illa ut, bidrar enligt BRÅ/SCB till otrygghet i Sverige.

Att förtroendet för polisen i Sverige naggats i kanten på senare tid är nog en känsla många har. Detta följs också upp i undersökningen. Men det är något konstigt med frågorna. Förutom frågor om ens allmänna förtroende för rättsväsendet och dess olika delar (polisen, åklagarna, domstolarna och så vidare) är det bara på två områden det ställs specifika frågor. Detta är om man har förtroende för hur rättsväsendet behandlar personer utsatta för brott respektive personer misstänkta för brott. Om man har förtroende för polisen förmåga att klara upp brott, åklagarnas val att väcka åtal eller domstolarnas sätt att döma, det är tydligen inte av intresse.